Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Środki trwałe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA ROK 2019 ZOSTAŁO UMIESZCZONE NA BIP DBFO NA BIP DBFO - ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY

Środki trwałe: 870 056,26 zł

W tym:

  • Wartość budynku wolnostojącego o powierzchni 2178 m2: 396 424,86 zł
  • Pozostałe środki trwałe: 234 147,00 zł

Stan na 31.12.2019 rok


Wprowadził BZMW/ext.arij 2012-01-20
Aktualizujący Gołoś Elżbieta 2020-05-22
Zatwierdzający Piechal Małgorzata 2020-05-22
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-05-22
Wersja standardowa