Przedszkole Specjalne Nr 208
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Specjalne Nr 208 > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry w kancelarii dyrektora

Ewidencje i rejestry w kancelarii dyrektora

  Drukuj
 
Ewidencje i rejestry w kancelarii dyrektora
Adres

I Ewidencje i rejestry dotyczące dzieci:

   1. Księga wychowanków.

   2. Rejestr zaświadczeń dla opiekuna.

   3. Rejestr zaświadczeń o spełnianiu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego.

   4. Rejestr wypadków dzieci. 

   5. Ewidencja zgłoszeń nieobecności dzieci w przedszkolu.

   6. Rejestr wniosków w sprawie zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

II Ewidencje i rejestry dotyczące pracowników:

   1. Wykaz pracowników pedagogicznych.

   2. Wykaz pracowników administracji i obsługi.

   3. Roczne karty ewidencji czasu pracy.

   4. Listy obecności.

   5. Rejestr dodatków motywacyjnych.

   6. Rejestr rozliczeń comiesięcznych zrealizowanych godzin i dodatków za warunki pracy.

   7. Rejestr premii pracowników administracji i obsługi.

   8. Rejestr nagród pracowniczych.

   9. Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

   10. Rejestr delegacji służbowych.

   11. Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

   12. Rejestr wyjść służbowych.

   13. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

   14. Rejestr wypadków pracowników.

   15. Rejestr zwolnień lekarskich.

   16. Rejestr legitymacji służbowych.

   17. Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych.

   18. Rejestr działalności komisji socjalnej dla nauczycieli.

   19. Rejestr przyznanych refundacji za doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

III Ewidencje i rejestry dotyczące majątku i wyposażenia.

   1. Księga środków trwałych.

   2. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.

  IV Pozostałe ewidencje i rejestry.

   1. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

   2. Rejestr pieczęci i pieczątek.

   3. Księga protokołów rady pedagogicznej.

   4. Rejestr zarządzeń dyrektora.

   5. Rejestr uchwał rady pedagogicznej.

   6. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego.

   7. Rejestr praktyk studenckich.

   8. Księga kontroli wewnętrznej.

   9. Księga kontroli zewnętrznej.

Osoba kontaktowa
mgr Małgorzata Piechal
Numer telefonu
22 831 39 23
 
 
Wprowadził BZMW/ext.arij 24-01-2012
Aktualizujący bzmw/ext.arij 25-01-2012
Zatwierdzający Piechal Małgorzata 01-02-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-02-2012
Liczba odwiedzin: 2041
Rejestr zmian