Przedszkole Specjalne Nr 208
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Specjalne Nr 208 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Działalność przedszkola

Działalność przedszkola

  Drukuj
 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy  prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:

 • zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 • zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności w warunkach godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
 • realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
 • umożliwia organizowanie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
 • kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;
 • umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu go do nauki w szkole;
 • udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
 • konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
 • zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki; w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności są nastawione na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
 • przygotowuje dzieci do dalszej edukacji i jak największej samodzielności w życiu codziennym.
 • wprowadza i stosuje zasady ochrony i promocji zdrowia.

 

Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnopsrawnymi intelektualnie w wieku od 3 lat - na okres, jaki zostanie określony w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego posiadającymi:

 • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

wydawane przez odpowiednie poradnie pedagogiczno-psychologiczne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.arij 20-01-2012
Aktualizujący bzmw/ext.arij 05-01-2018
Zatwierdzający Piechal Małgorzata 05-01-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-01-2018
Liczba odwiedzin: 1704
Rejestr zmian