Przedszkole Specjalne Nr 208
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Specjalne Nr 208 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje rady pedagogicznej

Kompetencje rady pedagogicznej

  Drukuj
 

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1. Zatwierdzanie planów pracy.

2. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców.

3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

4. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego.

5. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

5. Opiniowanie w szczególności:

  • organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
  • projektu planu finansowego przedszkola;
  • wniosków dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycji dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

6.      Podejmowanie następujących działań:

  • przygotowowanie projektu statutu i zmian do statutu;
  • uchwalanie regulaminu swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;
  • występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu.

7. Uczestniczenie w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola.

8. Wybieranie swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola.

9. Wybieranie przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

10. Zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.arij 20-01-2012
Aktualizujący bzmw/ext.arij 05-01-2018
Zatwierdzający Piechal Małgorzata 05-01-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-01-2018
Liczba odwiedzin: 1765
Rejestr zmian